galtek galvano, 3d logo nyrstar turkiye temsilcisi galtek galvano www.nyrstarturkiye.com

ZAMAK NEDİR?

Çinko alaşımları döküm alaşımları (Casting Alloys) ve yoğrulabilir/işlenebilir alaşımlar (Wrought Alloys) olarak temelde iki ana başlık altında incelenirler; Çinkonun kurşun, bakır ve kadminyum ile oluşturduğu alaşımları kapsayan işlenebilir alaşımlar grubundan farklı olarak döküm alaşımları grubundaki alaşımlar kendi içlerinde de ikiye ayrılmaktadırlar.

Geleneksel çinko dökümde %4Al miktarı önemli iken ZA(Çinko-Alüminyum) döküm alaşımlarında alüminyum miktarına (ağırlıkça yüzdesine) bağlı olarak farklı alaşımlar bulunmaktadır (ZA8,ZA12,ZA27)

Zamak alaşımları geneksel döküm alaşımları grubunda yer alırlar. İlk defa 1929 yılında New Jersey Cooperation tarafından bulunan bu alaşım %95 oranında %99.995‟lik çinko metaline %4‟lük alüminyum ve farklı miktarlarda bakır metalinin ilave edilmesi sonucu üretilmiştir. İsmini Almanca alaşımı oluşturan: Zink (çinko), Aluminum (Alüminyum), Magnesium (Magnezyum) ve Kupfer (Bakır) metallerin baş harflerinden almaktadır

galtek hakkında foto
galtek galvabo logo 3D
Galtek Galvano Kimyasalları 2012 © Tüm Hakları Saklıdır